Om mig

Jag heter Cia Craméus (f.d Dahlquist) och är legitimerad psykoterapeut och är en av grundarna till Craméus Hälsa och Utveckling AB.

Jag känner mig hemma i moderna psykodynamiska teorier som utgår ifrån att våra tidigare erfarenheter, på gott och ont, påverkar hur vi har det idag. Min inriktning är både relationell och känslofokuserad. Det innebär att jag tror att läkningen finns i hur vi relaterar till oss själva och vår omvärld utifrån våra personliga känslor och behov. Min värdegrund är både humanistisk och holistisk.

Jag har valt att vidareutbilda och fördjupa mig i AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy) vilket är en modern känslofokuserad terapiinriktning där klient och psykoterapeut tillsammans skapar utrymme för läkande förändringsprocesser  som stimulerar förmågan att påverka livet i den riktning som önskas. Läs gärna mer under fliken psykoterapi.

Oberoende av psykoterapiinriktning är det viktigt att man som terapeut är närvarande, varm, empatisk, följsam och samtidigt ha förmågan att hålla riktning och klarhet. För att hålla mig alert på detta går jag i kontinuerlig handledning och har flera kollegiala nätverk. De flesta av mina klienter skulle beskriva mig som en varm och närvarande person med ett genuint intresse för människor.
Mina samtal kompletteras ofta med inslag av bl.a. medveten närvaro och ångest-hantering. Detta för att uppmärksamma känsloupplevelser och för att stärka den egna förmågan att hantera dem.
Det är alltid klientens unika behov och mål med psykoterapin som är avgörande för vilken inriktning terapin tar.

Jag tar även emot för psykoterapi på engelska.
Jag har tystnadsplikt och är ansvarsförsäkrad. Jag är inte ansluten till försäkringskassan.

Grundutbildningar

  • Leg. Psykoterapeut SAPU (Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning)
  • Leg. Fysioterapeut KI (Karolinska Institutet)

Övriga utbildningar

  • Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP)
  • Compassion Focused Therapy (CFT)
  • Lifespan Integration
  • Gestaltterapi