Om psykoterapi

Många av oss har någon gång erfarit att livet inte fungerar så som man önskar. Ofta löser det sig efter hand men ibland återkommer problemen och då kan psykoterapi behövas för att nå djupare och mer hållbara förändringar vilka kan vara svåra att nå på egen hand.

De flesta söker psykoterapi just för att det är något som bekymrar dem. Ibland är det svårt att sätta ord på vad det är man behöver och vill förändra och då kan psykoterapin till en början handla om att identifiera det som ”skaver”.

Vanliga problemområden kan vara:

  • Oro, ångest, rädslor
  • Stress, utmattning, sömnproblem
  • Nedstämdhet, låg självkänsla, dåligt självförtroende, isolering
  • Humörsvängningar, känslomässig avstängdhet, tomhetskänslor
  • Relationsproblem, svårigheter med att sätta gränser, rädsla för närhet
  • Kriser, sorg, svåra upplevelser och minnen

Somliga går i psykoterapi utan att ha något konkret problemområde men har en stark längtan efter att få kontakt med sig själv på ett djupare plan och/eller för att ta ny riktning i livet. Andra önskar skapa utrymme för mer existentiella och andliga perspektiv.
Oberoende varför man går i psykoterapi, innebär det att man avsätter tid och utrymme för sig och sitt liv i en miljö som präglas av värme, lugn och respekt. Tillsammans med sin psykoterapeut skapas rum för utforskande, bearbetning, fördjupning och nya upplevelser. Genom terapin hittar många någon form av inre styrka, klarhet, balans och livsglädje.

Det vanliga är att man ses en gång per vecka, men det finns ofta individuella lösningar utifrån personliga resurser och behov.
Om du har ett avgränsat problem brukar en korttidsterapi vara lämplig. Vid mer genomgripande förändringar behövs det ofta längre tid.
Det är alltid Dina behov, ekonomiska och praktiska möjligheter som avgör hur vår behandlingskontakt kommer att se ut.

Läs vidare om inriktningen AEDP.

Legitimerad psykoterapeut

Legitimerade psykoterapeuter har en lång och gedigen utbildning. De har oftast en grundutbildning i något vårdyrke med legitimation. Därefter behöver man gå en grundläggande psykoterapiutbildning (s.k steg 1) under två år på halvtid. Innan man går vidare till s.k steg 2, som är en tre-årig legitimationsgrundande högskoleutbildning, behöver man två års praktisk erfarenhet av att arbeta som psykoterapeut, under handledning.
En psykoterapeut har tystnadsplikt enligt lag och det betyder att terapeuten inte får berätta någonting för någon annan om vad som sägs i terapin utan klientens medgivande.